UĞUR KISABACAK


Kalaba Mah. Leylak Sok.
Keçiören / ANKARA T: 0546 290 30 59 info@ugurkisabacak.com
Featured Image
Şubat 02, 2017

Transmedya ve Hikayeciliği

Transmedya

Transmedya kavramı ilk olarak Amerikalı Henry Jenkins tarafından işlenmiştir.(1966) Kavram transmedia storytelling ( transmedya hikayeciliği anlatımı ) şekliyle kullanılıyor. Transmedya, eldeki verileri anlatılacak konuları dijital teknoloji desteğiyle çeşitli platformlar üzerinden anlatma becerisini gerektirir.

Ancak transmedyayı anlamada çoklu platform içinde medya kullanımı tek başına yetersiz kalacaktır. Bu kapsamda dikkat edilecek şey anlatılanları anlamak ve kavramak, medyayı iyi değerlendirip hikayeyi eksiksiz tamamlamamız önemlidir. Özüne inersek, Anlatılacak öykü için anlatımı çeşitlendirip farklı medya araçlarının kullanarak ulaştığımız kitleyi çeşitlendirip , genişletmek ve farklı bakış açılarının oluşumunu sağlamak. Bunu gerçekleştirirken anlatılanların uygulanması bu noktada önem taşıyor.

Türkiye'de ilk olarak Selçuk Üniversitesi Reklamcılık Bölümü olarak Transmedya Hikayeciliği Çalıştayı gerçekleştirilmiş bulunuyor. Medya yakınsaması çağına girilirken , içerik medyada hızla akan bir şeye dönüştü.

Dijital film ve grafikleri etkileyen bu gelişmeler sonucunda medya türlerinde gelişmeler sağlanmıştır. Bunun ilk örneklerine Matrix ve Star Wars filmlerinde rastlamak mümkün. Transmedyanın ideal formunda her iletişim ortamında filim ise filmsel özellikleri oyun ise oyunsal özellikleri ortaya bunu ortaya koyar. Geleneksel medya anlamında tükettiğimiz kitabı anlarız ve gelecek zaman sürecinde bu kesintiye uğramaz. Tek bir medyayı farklı kanallara ayırarak tek bir yayından değil de çeşitli medya araçlarıya yayınının oluşmasını sağlar. Transmedya platformlar arasında değişime değinmiştir.

Süreç içerisinde izole hikayeyi , izleyici inşa eder hale geliyor. Hikayeyi tek bir mecra ve ya medyada tüketmek yerine geçiş medyayı kullanabilmekte. Örneğin , kitaplardan tutalım da oyunlara çeşitlendirerek uygulayabilirsiniz. Yine Game Of Thrones'de yiyecekler için çaba sarfeden bunu kapışmaya döken kurguda transmedya uygunluğu anlatılır. Tiyatroda ise hikayeler içerisinde dünya yaratıyor tek başına anlam taşımasını sağlıyoruz. Ama yapboz gibi , kitap var mekan bazlı oyunlar var bunları birleştirince hikaye dünyasını oluşturuyoruz.

Hikayecilik çok değişmez İlyada ve Odysseia'dan bu yana hikayecilik aynıdır. Değişmekte olan medya teknolojileri olup kendi dillerini oluşturmaya devam etmektedir. Eskiye bakıldığında tarihte ilk matbaa kitaplarında ortaya çıkan anlatılarda roman yerini alır. Romanlarda anlatıları gördük. Roman , film , gazete vs. kitle medyasını ortaya çıkarmışlardır. Transmedya öyküsü her platformda açılır. Bütüne özgü katı sağlar bütünleşir. Gençler platformlar arasnda geçişlerle bu evrende ve mecralar arasında akıyorlar. Transmedya bu akışı sağlayan terim niteliğindedir.

Neden Transmedya konusuna değinelim biraz da değil mi ?

• Tüketiciyi yakalamanın artık zorlaşması durumu konusunu ele alabiliriz.

• Oyunlar konusunda ise artık hikayeler oyuna , oyunlar da hikayelere dönüşmüşlerdir.

• Çoklu etkinlik , aynı anda birden fazla beceriler yapılabilmesi...

• Platformlar arası sınırların silikleşmesi durumu gereği bu gibi sorulara yanıt olarak başlık altında ele alabiliriz.

Sanal dünya ile fiziki dünyanın birleştiği dünyada sınırlar kalkmış durumdadır. Film dünyasından , tiyatroya , romandan hikayeciliğe , gazetecilik alanından bir çok medya mecrasına değindik. Oyun dünyasında da gelişmekte devam eden hepimizin tanışık olduğu Angry Birds oyunu bu kapsamda yer almakta. Bu transmedya konusu hakkında düşüncelerimi yazmak istedim. İletişim çağında bu konuların öneminin bilinmesi gerekmekte ve sınırları kaldırmamız gerekip bu geçişlere ayak uydurmamız gerekmektedir.

Kapınızı kapatmayın aralık kalsın geçişe yön verin.